2017.11.18. Árcsökkenés januártól

Tisztelt Ügyfelünk!

Örömmel tájékoztatjuk, hogy internetszolgáltatásunk ára 2018-tól csökken. 2018. január, 1-től az internetszolgáltatás áfakulcsa jelenlegi 18%-ról 5%-ra csökken. Új csomagárainkat, az Internet menüponton keresztül, vagy ide kattintva tekintheti meg.

2016.11.22. Árcsökkenés januártól

Tisztelt Ügyfelünk!

Örömmel tájékoztatjuk, hogy internetszolgáltatásunk ára 2017-től csökken. 2017. január, 1-től az internetszolgáltatás áfakulcsa jelenlegi 27%-ról 18%-ra csökken*. Az Ön által fizetendő díjban az áfacsökkentést teljes mértékben érvényesíteni fogjuk, így ha internetszolgáltatást vesz igénybe, akkor az Ön által fizetett bruttó díj csökkenni fog. (ÁSZF 4. sz. melléklet: Előfizetői szolgáltatások és azok díjai, egyéb díjak, költségtérítések, díjmeghatározások – a.) pont Internet-hozzáférési szolgáltatás, tartalom- meghatározás és előfizetési díj.)

Ha ellenőrizni szeretné az internetet tartalmazó csomagjára vonatkozó nettó díj változatlanságát, illetve szeretné megtudni a szolgáltatása bruttó díját érintő csökkenést, kérjük, látogasson el erre a weboldalra: http://www.uniportzrt.hu

*Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. Törvény 2017. január 1-jétől hatályos módosításával.

2016.09.21. Módosul az ÁSZF

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy 2016. október 15-től az alábbiakban módosulnak a kábeltelevízió szolgáltatásra vonatkozó Altalános Szerződési Feltételeink. Egy közelmúltban történt jogszabályváltozás lehetővé tesz az RTL Klub és a TV2 számára, hogy nézőitől 2016 júliusától műsordíjat szedjen. Ezt a díjat a műsorterjesztési szolgáltatókon keresztül szedik be a csatornák. Bár a tárgyalások még folynak a két csatorna képviselőivel, társaságunk úgy határozott, hogy ügyfeleinek érdekében nem terheli ki előfizetőire visszamenőlegesen a július 1-től október 15-ig tartó időszakra az RTL Klub – TV2 részére beszedendő műsordíjat. 2016. október 15-től az RTL Klub és TV2 csatornákat tartalmazó csomaggal rendelkező ügyfeleink havidíja bruttó 400 Ft-tal emelkedik. A minimum csomag új ára 2800 Ft/hó, a bővített csomag új ára 4600 Ft/hó lesz. A bruttó 400 Ft-os áremelés a tárgyalások kimenetelétől függően akár csökkenhet is. A műsordíj először október havi számláján fog jelentkezni félhavi díjjal (bruttó 200 Ft). Az áremelés teljes összege november havi számláján fog először mutatkozni. A műsordíjjal kapcsolatos további fejleményekről tájékoztatni fogjuk Önt. Az előfizetőket megillető jogosultságok alább olvashatók. A módosított ASZF-ek az i-TV Zrt. ügyfélszolgálatain, és a www.i-tvzrt.hu weboldalon elérhetőek. A módosítás indoka az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 132.§ (2) b) és d) pontja alapján jogszabályváltozás, és az ez által előidézett, a körülményekben bekövetkezett, előre nem látható lényeges változás, azaz költségnövekedés. A módosítás a már megkötött előfizetői szerződések alapján fennálló előfizetői jogviszonyokat, és az azok alapján fennálló díjfizetési kötelezettséget nem érinti, így nem eredményezi az egyedi előfizetői szerződések, vagy a szerződési feltételek lényeges változását. Amennyiben a módosítás az Előfizető számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az Előfizető az értesítéstől számított 15 (tizenöt) napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani az Előfizetői Szerződést. Amennyiben Előfizetőnk kötelezettséget vállalt arra, hogy a Szolgáltatást meghatározott időtartam alatt, az ebből eredő kedvezményekért igénybe veszi, úgy az Előfizetői Szerződését csak akkor mondhatja fel az értesítéstől számított 15 (tizenöt) napon belül, ha a módosítás az igénybe vett kedvezményeket érinti. Amennyiben az Előfizető c feltételekkel mondja fel a Szolgáltatásra irányuló Szerződést, úgy az i-TV Zrt. nem jogosult a határozott időtartamú szerződésben rögzített hátrányos jogkövetkezmények alkalmazására. Nem mondhatja fel jogkövetkezmények nélkül az Előfizető a határozott időtartamú Előfizetői Szerződést abban az esetben, ha azt a határozott időtartamból eredő Kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás a kapott Kedvezményeket nem érinti. Ebben az esetben a Szerződés felmondási ideje legfeljebb 8 nap lehet, a szolgáltató az igénybe vett kedvezményeket a felmondási idő lejártáig jogosult felszámítani. Aki jelenleg még nem Előfizetője az i-TV Zrl-nek, csupán ajánlatot tett Szolgáltatásunk igénybevételére, az a jelen közlemény közzétételétől számított 8 (nyolc) napon belül minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül elállhat az Előfizetői Szerződés megkötésétől. A hatálybalépés napjáig Tisztelt Előfizetőink részletes tájékoztatására – annak terjedelme miatt – az új, egységes szerkezetű Általános Szerződési Feltételek teljes szövegét ügyfélszolgálati irodáinkban, valamint a www.i-tvzrt.hu honlapon közzétettük.

Üdvözlettel, Uniport Zrt. a helyi i-Tv Zrt. üzemeltető partnere

2016.09.13. Módosult az ÁSZF

Tisztelt Ügyfeleink!

Az Általános Szerződési Feltételek szeptembertől változtak, melyet megtekinthetnek az aktuális ÁSZF menüben, vagy ide kattintva.

2016.09.13. Megújult a weboldalunk

Tisztelt Ügyfeleink!

Ezúton tájékoztatjuk önöket, hogy megújult a weboldalunk, melyeknek új funkcióit folyamatosan fejlesztjük, elérhető a sávszélességmérő alkalmazás, mellyel ellenőrizni tudja aktuális sávszélességét a sebességmérő segítségével.